Markkvarteret

© Peter Loumann. Kontakt mig hvis du vil bruge et eller flere af mine fotos.

Uden fotos:

Markkvarteret er den anden side af Banen og ud, eller op, mod Østre Ringvej. Se også huse øst for bymidten.

Bebyggelsen er særdeles blandet: Der er spredte landhuse fra før den bymæssige udvikling begyndte, derefter villa­kvarterer og bolig­karréer blandet, jo nyere jo længere fra bykernen.

Traps kort 1859 viser to parallelle markveje fra købstaden mod øst­nordøst i retning af Kalby:

Hen ved 1900 var der gang i nye vejanlæg:

De første nye vejnavne var topografiske

Lodderne i byens mark tilhørte borgene; de kunne handles, men fulgte traditionelt bygårdene. Mange veje fik navn efter ejeren, daværende eller tidligere:

Nogle veje fik temanavne:

Nu har Markkvarteret næsten kun beboelse (med offentlige institutioner). Men tidligere var her en del fremstillings­virksomhed, først garnerier, så håndværk og industri. Her er medtaget:

Blandt flere andre:

Her var tidligere mange butikker, især på hjørner. Her er medtaget:

Blandt flere andre længst:

5/7 2017