Grønnegade 6-14, Farimagsvej 8-24

andre huse i karreen

nedrevne

© Peter Loumann. Kontakt mig hvis du vil bruge et eller flere af mine fotos.

Grønnegade var i middel­alderen en blindgyde, Pugestræde. Den førte fra Ringsted­gade mod Sandbjerget nordvest om Munkesø. Søen blev gennem århundrederne fyldt op og drænet, men dens beliggenhed afspejler sig stadig i gadens krumme forløb. I slutningen af 1600-tallet hed den nordvestlige del af gaden, op mod Ringsted­gade, Grønnegade, mens den sydlige ende hed Stredet under Sandbjerget. Sidstnævnte blev del af Gaasegade, fra 1879 Sct. Mortensgade, først engang i 1880'erne blev den del af Grønnegade - enderne nåede samme senest 1822, måske 1799 med opførelsen af Ridehuset ...

Farimagsvej er anlagt efter åbningen af banen 1870. Navnet udtales med tryk på 3. stavelse, der lyder som drenge­navnet Max. 1897 eller kort før blev den ført igennem til Ringsted­gade (senere Ehlers-krydset). 1898 blev grundene langs den lige strækning udstykket af konsul Wittusens* arvinger.

Karreen afgrænses også af den nye vej Kvægtorvet. En gangbro over den forbinder Grønnegades Kaserne med det nye bibliotek.

Grønnegades Kaserne, Grønnegade 10, dominerer karréen. Den fhv. rytter­kaserne kravlede gradvis op ad Sandbjerget nordøst for Grønnegade, på jord udstykket fra Ladegården, i perioden 1799-1911, sluttende med Høje Kaserne på toppen af Sandbjerget. Den rev man ned 1979, så de bevarede bygninger dækker tiden 1799-1888.

De ældste bygninger er opført til Sjællandske Rytter­regiment, der var stationeret her 1790-1807 og 1814-16, afbrudt af 3. Dragon­regiment 1809-13. 1816 skiftede rytter­regimentet navn til Sjællandske Lansener­regiment, 1842 til 4. Dragon­regiment. 1848 blev 4. Dragon­regiment straks sat ind i kampen og var 1852-64 stationeret i Gottorp til erstatning for det frafaldne 2. Dragon­regiment der kom på genopdragelse her. Efter nederlaget kom de sjællandske dragoner tilbage hertil 1864. 1922/23 blev 4. Dragon­regiment nedlagt. Herefter blev kasernen brugt til Rytteriets Befalingsmands­skoler, fra 1951 Panser­troppernes Befalingsmands­skoler indtil 1969. Så brugte Gardehusar­regimentet den til rekrutskole indtil 1977.

1978 solgte Forsvars­ministeriet kasernen til Næstved Kommune, der åbnede den for borgerne som Kultur­center, hen ad vejen restaureret ved arkitekt Fl. Mejnecke. Nedrivningen af Høje Kaserne var forberedelsen til opførelse af et teater-, musik- og forsamlings­hus. Man udskrev også en arkitekt­konkurrence 1982, men måtte opgive på grund af udgifterne. Nu er tomten Høje Plads parkering, festplads og legeplads. Kulturhuset blev i mindre målestok realiseret 2001-2002 med Ny Ridehus og Foyer­bygningen.

www.groennegades-kaserne.dk

Grønnegade 12-14, begge ejet af Næstved Kommune, blev revet ned sommeren 2004 i forbindelse med anlæggelse af vej og parkering til det nye center. På hjørnet af Grønne­gade og Kvægtorvet blev en lille trekantet plads. Hertil flyttede 2016/17 Arne Bangs frihedskæmper­figur fra Teater­gade hvor der skulle bygges campus.

-----
Litteratur:
F. Michelsen: Kasernen på Sandbjerget, Næstved 1983
F. Michelsen & Palle Birk Hansen: Nyt om Grønnegades Kaserne, Liv og Levn 4 - 1990

31/8 2019
kasernen: 18, gl. 71aa; 19, gl. 85c
Farimagsvej: parceller af 4 (ladegården)