Grønnegade 6-8

Grønnegade 6-8
11/11 2001 kl. 13.47 © pelo

hjørnet af Johannebjerg­stien (t.h.), tidligere to ejendomme:

Syerske, enkefru Thrine Henriksen ejede og boede i nr. 8 senest 1921 - 1932/33, fraflyttet til nr. 7 overfor. Hendes søn, chauffør Svend Viggo Henriksen (f. 1905) grund­lagde sin forretning 1926 i Ramsherred, 1930- her i nr. 8, først mest med cykler og motor­cykler, senere Radio­lageret, først med selvbyggede apparater. Det udvidede som beskrevet 1965. Her lidt fra en annonce ca. 1939:

En Radio af første Rang,
naturlig Tone, festlig Klang.
Et Tryk paa Knappen og De faar
straks København og Kalundborg.

Familien Henriksen videreførte forretningen til lukning 2017. I en branche med hård konkurrence overlevede den på fin service.

tidligere huse

Grønnegade havde flere huse end gårde, flere lejere end ejere.

Nr. 8 var o. 1791-1801 ejet af glarmester Chr. Ager, o. 1810-37 af hans datter, glarmester Ravns enke, o. 1847 af købmand Ravn*. De brugte det til udlejning, gennem­gående til 2-3 arbejder­familier. Arbejdsmand og kornmåler Christen Hansen ejede og boede i huset o. 1857-80, han enke Johanne o. 1890-1906; 1907 solgte hendes arvinger huset.

Nr. 6 var et nifags bindingsværks­hus fra 1787 i en etage med kampestens­fundering mod gadeplan. Ejer var købmand Mathias Harboe* - død 1826, så enkemadam Harboe - død 1853 eller kort før, så de harboeske arvinger -1866. Husmand Niels Jensen købte huset 1874, flyttede ind i det og åbnede 1884 Næstved Damp­kaffebrænderi som han drev til 1921, videreført af F.F. Nielsen til mindst 1926. En høj skorsten bag baghuset (foto: helt t.h.) mindede endnu o. 1950 om virksom­heden. Drejer Carl Thorvald Hansen boede her o. 1929-57, tilflyttet fra nr. 2, det sidste par år som alders­rente­nyder, med værksted og butik i et baghus hvorefter huset blev kaldt drejerhuset. Hans arvinger solgte 1964 det maleriske men falde­færdige hus bag stokroser i den smalle forhave til Sv. Henriksen der staks rev det ned og byggede nyt.

24/8 2018
6: 21, gl. 71c
8: 20, gl. 71b