Axeltorv 6-7, Kirkestræde 1-3, Sct. Peders Kirkeplads 3-5

© Peter Loumann. Kontakt mig hvis du vil bruge et eller flere af mine fotos.

Kirkepladsen er anlagt i middel­alderen som Sct. Peders Kirkegård, Tingstedet og Axeltorv. Hen i 1700-tallet blev heste­markedet ved siden af til Axeltorv, 1826 blev kirke­gården lukket og dens mure revet ned i 1840'erne. Nu kaldtes pladsen Kjødtorvet. Fra middel­alderen er foruden kirken også Boderne og rådhuset bevaret, fra o. 1600 Oberst Schwanes gård, mens den lidt senere Gøyernes Gård blev revet ned 1957. En fløj af den findes nu i Den Gamle By i Århus.

Axeltorv var i middel­alderen og langt op i 1600-tallet Sct. Peders Kirkeplads. På det nuværende Axeltorvs plads lå Gråbrødre­klostret (franciskanernes kloster). 1531 besatte borgerne under ledelse af den adelige Mogens Gøye klostret. Ved nyordningen efter reformationen skænkede kronen klostret til byen, der gradvis rev det ned, sidst kirken 1553. På altrets plads rejstes byens kag (afstraffelses­sted).

Pladsen kaldtes nu Hestemarked og henlå længe uden brolægning og ret øde, kun med en brønd i midten. Efterhånden blev den byens centrale plads og overtog sit navn fra Kirke­pladsen. Bilismen gjorde den til parkerings­plads, 1957 blev den endda gravet op og en under­jordisk parkering blev anlagt, desuden en benzintank. Nu er den fodgænger­område. Der er velbesøgte torvedage med godt udvalg onsdag og lørdag formiddage.

Passagen der forbinder Axeltorv og Kirke­pladsen hed Pølsestræde eller bare Pølsen.. Efter ønske fra Glarmester J.A. Pedersen og iskræmmer Chr. Satterup, ejerne af de 2 ejendomme der, omdøbte byrådet den 10/3 1910 til Gråbrødre­stræde efter det skændede kloster. Det blev 1957 flyttet lidt mod nordvest og indbygget i det nye Axeltorv 6.

18/8 2018