Købmagergade 2-4, Sct. Peders Kirkeplads 8-14

© Peter Loumann. Kontakt mig hvis du vil bruge et eller flere af mine fotos.

Købmagergade hed opr. Købmandegade og var byens hovedstrøg. Det fornemmer man ikke rigtig i dag. Den udmærker sig ved udsigten til Sct. Peders Kirkes kor.

Kirkepladsen er anlagt i middel­alderen som Sct. Peders Kirkegård, Tingstedet og Axeltorv. Hen i 1700-tallet blev heste­markedet ved siden af til Axeltorv, 1826 blev kirke­gården lukket, dens mure revet ned i 1840'erne. Nu kaldtes pladsen Kjød­torvet. Fra middel­alderen er foruden kirken også Boderne og rådhuset bevaret, fra kort efter 1600 Oberst Schwanes gård, mens den opr. Gøyernes Gård fra. ca. 1500 blev revet ned 1956. En fløj af den findes nu i Den Gamle By i Århus.

Mellem Boderne og Suså lå Store og Lille Bredstræde. Ved anlæggelsen af Havnegade o. 1937 blev Suså underjordisk. Næstved Kommune nedrev husene i Bred­stræderne 1963 for 1967-68 at opføre Bredstræde­parkeringen, en toetages beton­konstruktion, åbnet 3/12 1968 og igen fjernet 2000, samtidig med Susås frilægning. Fra en ny, mindre parkerings­plads fører en trappe op til Kirke­pladsen.

Kompagnistræde ca. 1885

Kompagnistræde ca. 1885
ml. 1883 og 91, ukendt fotograf, Næstved Museum

Udsigt fra Sct. Peders Kirkes tårn mod sydsydøst.

Kompagnistræde, en af de gamle smøger ned mod Suså, er hjemsted for det middel­alderlige Kompagni­huset. Tidligere var der bebyggelse langs gaden, på fotoet ses bagsiden af nr. 4-10:

Nr. 4, 2 etager og baghus, skimtes bag hjørnet af Købmager­gade 2. Huset er udskilt fra hjørnegården og ny- eller ombygget 1857 af og for tømrer­mester Andreas Aaris*, der ejede huset til engang mellem 1867 og 1870 og boede her senest 1857 - 1887, fraflyttet til Kindheste­gade 24; han ser ud til at have beholdt værksted her et par år længere.

De flg. ejere brugte huset til udlejning uden selv at bo her:

Her boede gennem­gående 4 familier.

Huset var iflg. Næstved Tidende 15/8 1968 sanerings­modent og sundheds­farligt, blandt de dårligste i Næstved. Tre toiletter i gården er fælles for seks familier, - hvoraf fire har børn.

Nr. 6 var bygget 1797 for kbmd. Martin H. Stenecke* i Ringsted­gade, udførligt takseret 6/5 1801: 28 fag, 2 etager, grundmur, pakhus og kornlofter. Det er vel ændret flere gange, Stenecke ejede det stadig 1811, kbmd. Mørch i Østergade o. 1817/18, grev Danneskjold-Samsøe o. 1827-90. Købmand Sander*, vel grevens forretnings­forbindelse i Næstved, byggede den 8-kantede korn­tørreovn mod gården 1865, af type som hans tidligere principal Wittusens. Den blev revet ned 1896.

Senest 1900 - 1910 ejede Holmegaards Glasværk huset. Her boede ingen. 1910 købte tømrer­mester, ejendoms­investor Carl Jensen* det og erstattede det med et beboelses­hus, færdigt året efter. Carl Jensen ejede det stadig 1918. 1916 boede her 65 personer, fordelt på kælder, stue, 1. sal og kvist. Maskin­mester ved elværket Lauritz K. Larsen var ejer og beboer o. 1921-48. Omkr. 1929-60 var her kolonial­forretning i kælderen, ved enkefru Oline Emilie Voltzmann, tilflyttet fra nr. 7 overfor, - 1938/39 da hun overgik til alders­rente og flyttede ned i nr. 10.

Nr. 8: Her boede fiskere o. 1787-1880, o. 1787-1817 Niels Andersen, o. 1834-80 Peter Christensen. Omkr. 1901-30 ejede enkefru Marie Hemmingsen huset, hvor hun drev vaskeri indtil aldersrente 1933/34 og boede til død 1936.

Nr. 10: Her boede fiskere o. 1801-50, o. 1801-27 Christian Schou, o. 1834-50 Anders Nielsen. Skomager­mester Niels Christian Nielsen boede i huset senest 1840 - død 1891 og ejede det senest 1857-. 1891 købte politi­betjent Georg Hagen (f. 1851 i Sydslesvig) huset og erstattede det 1893 med et nyt i 2½ etage.

Nærmest Suså lå de kommunale værker: Vandværket 1888 - 1915 da det flyttede over på den anden anden side af Kompagni­stræde, bade­anstalten 1900 - ca. 1970 og elværket 1909 - ca. 1990. To fotos på Næstved Museums­forening udstilling af gamle Suså-fotos viser husene ca. 1890 og 1927.

1969 blev kvarteret saneret. Det ramte vist alle husene her undtagen nr. 10 der faldt sidst i 1980'erne

-----
Fotos af den nu forsvundne bebyggelse søges.

30/6 2018
4: 294, gl. 225c
6: 293, gl. 241
8: 292, gl. 242
10: 291, gl. 243